SGX A50手续费调整公告
信息来源:朗润金融集团 浏览次数:403  整理时间:2020/12/28

尊敬的客户:

    您好!

自 2021 年 1 月 1 日起,SGX 交易所会调整A50 (代码CN)交易所费用,上调0.3USD。我司届时会同步调整。请广大客户知悉。

 

创造价值,成就你我,朗润金融集团祝您在新的一年投资顺利!

                                                                                         

                                                              朗润金融集团有限公司

                                                               2020 年 12 月 28 日

·上一篇:【重要通知】2021年元旦期间风险通告
·下一篇:12月21日起欧交所DAX指数最小跳动变更